Avgifter

Vad kostar det att deltaga...

Deltagaravgiften är

50 kronor per deltagare

och den betalas in på

vårt bankgiro 334-0866

senast måndagen den 7 maj.

 

Ledaren för laget betalar in

hela lagets avgift vid ett

och samma tillfälle, märk

inbetalningen med det

referensnummer ni erhöll i anmälningsbekräftelsen.

 

Lagsponsor

Låt ett företag sponsra lagets deltagande i Klassbollen.

 

Det är ett bra sätt att få med alla i klassen.

 

I samband med anmälan på Klassbollens hemsida anges namn, adress och kontaktperson på lagsponsorn, så skickar vi faktura direkt vid anmälan.

 

OBS! Sista betalningsdag för lagsponsorn är 10 dagar senare!

Copyright ® 2015 klassbollen.nu / Nykvarns SK