You are viewing the results for Klassbollen 2019. View the current results for Klassbollen 2020 here.

List of registered teams

Club Team name Category
Björkestaskolan 1 A Årskurs 1
Björkestaskolan FC Barcelona Årskurs 1
Björkestaskolan Real 1 A Årskurs 1
Björkestaskolan Dream Team 2A Årskurs 2
Björkestaskolan skolan 2C Årskurs 2
Björkestaskolan 2D Årskurs 2
Björkestaskolan Team NIKE Årskurs 3
Björkestaskolan THE KINGS Årskurs 3
Björkestaskolan Champions Årskurs 3
Björkestaskolan Team 3C Årskurs 3
Björkestaskolan Bolltrollarna Årskurs 4
Björkestaskolan MARIAS ÄNGLAR Årskurs 4
Björkestaskolan Bästa 4B Årskurs 4
Björkestaskolan Team fotbollsskor Årskurs 5
Björkestaskolan 5D Årskurs 5
Björkestaskolan FC5A Årskurs 5
Björkestaskolan 6C Årskurs 6
Björkestaskolan 6b Årskurs 6
Björkestaskolan 6a Årskurs 6
Furuborgsskolan FBS Årskurs 2
Turingeskolan 3a Årskurs 3
Turingeskolan Strumprullarna SK Årskurs 3
Turingeskolan Turinge 4 the fun Årskurs 4
Turingeskolan 4D Årskurs 4
Turingeskolan Tinder Allstars Årskurs 5
Turingeskolan A-laget Årskurs 5
Turingeskolan 6c Årskurs 6
Vallaskolan Vallaskolans 07or Årskurs 5
Länstidningen JAKO JN El AB ICA Nykvarn Erik Lundqvist Reklam Alla Tiders Matlagare XL Bygg Släpvagnshuset