You are viewing the results for Klassbollen 2019. View the current results for Klassbollen 2020 here.

Björkestaskolan ÅK 3 Champions

Registration number: 10008
Registrator: Anders Olofsson
Leader: Anders Olofsson
In addition to the four Björkestaskolan teams, 2 other teams played in Årskurs 3.

Write a message to Björkestaskolan

Länstidningen JAKO JN El AB ICA Nykvarn Erik Lundqvist Reklam Alla Tiders Matlagare XL Bygg Släpvagnshuset