You are viewing the results for Klassbollen 2019. View the current results for Klassbollen 2020 here.

Björkestaskolan ÅK 2 Dream Team 2A

Registration number: 10019
Registrator: Thobias Johansson
Leader: Thobias Johansson
In addition to the three Björkestaskolan teams, 1 other teams played in Årskurs 2.

Write a message to Björkestaskolan

Länstidningen JAKO JN El AB ICA Nykvarn Erik Lundqvist Reklam Alla Tiders Matlagare XL Bygg Släpvagnshuset