You are viewing the results for Klassbollen 2019. View the current results for Klassbollen 2020 here.

Björkestaskolan ÅK 2 skolan 2C

Registration number: 10025
Registrator: Jimmy Nichols
Leader: Jimmy Nichols
In addition to the three Björkestaskolan teams, 1 other teams played in Årskurs 2.

Write a message to Björkestaskolan

Länstidningen JAKO JN El AB ICA Nykvarn Erik Lundqvist Reklam Alla Tiders Matlagare XL Bygg Släpvagnshuset