You are viewing the results for Klassbollen 2019. View the current results for Klassbollen 2020 here.

Björkestaskolan ÅK 3 Team 3C

Registration number: 10023
Registrator: Anna Carin Ekeroth
Leader: Anna Carin Ekeroth
In addition to the four Björkestaskolan teams, 2 other teams played in Årskurs 3.

Write a message to Björkestaskolan

Länstidningen JAKO JN El AB ICA Nykvarn Erik Lundqvist Reklam Alla Tiders Matlagare XL Bygg Släpvagnshuset