You are viewing the results for Klassbollen 2019. View the current results for Klassbollen 2020 here.

Björkestaskolan ÅK 1 FC Barcelona

Registration number: 10026
Registrator: Andreas Wulff
Leader: Andreas Wulff
In addition to the three Björkestaskolan teams, 0 other teams from 0 different countries played in Årskurs 1.

Write a message to Björkestaskolan

Länstidningen JAKO JN El AB ICA Nykvarn Erik Lundqvist Reklam Alla Tiders Matlagare XL Bygg Släpvagnshuset