You are viewing the results for Klassbollen 2019. View the current results for Klassbollen 2020 here.

Björkestaskolan ÅK 6 6C

Registration number: 10034
Registrator: Daniel Rolin
Leader: Daniel Rolin
In addition to the three Björkestaskolan teams, 1 other teams played in Årskurs 6.

6 games played

Goals

Write a message to Björkestaskolan

Länstidningen JAKO JN El AB ICA Nykvarn Erik Lundqvist Reklam Alla Tiders Matlagare XL Bygg Släpvagnshuset