Information

Klassbollen - Vad är det...

Nykvarns SK bjuder in till

4:e upplagan av Klassbollen!

 

Med rubriken vill vi uppmana

ALLA som har förutsättnngar

att vara med i Klassbollen.

 

Vill man och kan man, så ska

man få vara med.

 

Inga toppninger eller uttagningar ska ske till Klassbollen.

 

Klassbollen är en klassturnering och en av grunderna är att skapa större gemenskap och kamratskap i klassen.

 

Vi hoppas naturligtvis att Klassbollen kommer att bli en succé och vi hoppas på minst 100 klasslag.

 

Vi bjuder in samtliga skolor till en fotbollsfest på Nykvarns IP.

 

 

Vad är syftet...

 

Klassbollen har som vision

att uppfattas som en

föredömlig och god aktör

inom vårt spridningsområde

där vi värnar om mångfald,

jämställdhet, etik och moral.

 

Klassbollen är ett sätt att

vara en god aktör i det

samhälle vi lever i genom att

främja fotbollen i regionen. Syftet med klassbollen är att ge barn och ungdomar en möjlighet att prova på att spela fotboll under enklare former. Mjuka värden som lagarbete, delaktighet, fysisk aktivitet och glädje är centrala.

 

Klassbollen vill stimulera till aktivitet som ger utlopp för energi och stärker barnens fysik. Stärka fotbollsintresset och rekryteringen av både flickor och pojkar till sporten i vår region. I Klassbollenär det viktiga, att delta och ha kul i fotbollens tecken, och att alla spelar lika mycket. Därför spelar vi utan slutsegrare i årskurserna 1-4.

 

Rättvisemärkt fotboll...

 

Genom RättvisemärktTM

ges de anställda i

länderna där bollarna

produceras möjlighet till en

förbättrad ekonomisk

situation och förbättrade

arbets- och levnadsvillkor.

 

 

 

 

 

 

Med dessa ord hälsar vi Er välkomna till Nykvarn!

Copyright ® 2015 klassbollen.nu / Nykvarns SK