Att tänka på...

Lagen skall vara klasslag eller en kombination av paralellklasser från samma skola.

Att anmäla två lag vid många spelare i klassen.

Idealet är ca 10-12 spelare i ett lag för då får alla spela mycket.

Minst en tjej eller kille måste finnas på plan samtidigt i respektive lag.

Inga barn eller ungdomar som vill och kan vara med, skall behöva känna sig utanför gemenskapen i klassen och glädjen att deltaga, i Klassbollen.

Det är klassen som deltager och det är vi vuxna som måste ta ansvar att inga toppningar sker och att alla verkligen får vara med om de kan uppfylla förutsättningarna.

En spelare som inte har något lag på sin skola kan söka dispensav tävlingsledningen för att delta. Dispensen ska vara skriven av klassläraren på skolan och skickas till dispens@klassbollen.nu- Den godkända dispensen (svaret)ska tas med till speldagen i Nykvarn.

Både hemmalag och bortalag spelar i västar som lagen får låna, västar finns vid spelplanen.

Försäkringsansvaret ligger hos varje deltagare.

Lag som bryter mot bestämmelserna kan diskvalificeras från vidare spel i turneringen. Beslut tas av tävlingsledningen och kan inte överklagas.