Vad är syftet...

Klassbollen har som vision att uppfattas som en föredömlig och god aktör inom vårt spridningsområde där vi värnar om mångfald, jämställdhet, etik och moral.

Klassbollen är ett sätt att vara en god aktör i det samhälle vi lever i genom att främja fotbollen i regionen. Syftet med klassbollen är att ge barn och ungdomar en möjlighet att prova på att spela fotboll under enklare former.

Mjuka värden som lagarbete, delaktighet, fysisk aktivitet och glädje är centrala.

Klassbollen vill stimulera till aktivitet som ger utlopp för energi och stärker barnens fysik.

Stärka fotbollsintresset och rekryteringen av både flickor och pojkar till sporten i vår region.

I Klassbollen är det viktiga, att delta och ha kul i fotbollens tecken, och att alla spelar lika mycket.

Därför spelar vi utan slutsegrare i årskurserna 1-4.