Rättvisemärkt fotboll...

Genom RättvisemärktTM ges de anställda i länderna där bollarna produceras möjlighet till en förbättrad ekonomisk situation och förbättrade arbets- och levnadsvillkor.