Skiss spelplaner

Skiss över spelplanerna...

Under Klassbollen använder

vi oss av ett antal spelplaner.

 

För att ni lättare skall hitta

till respektive spelplan finns

en skiss att skriva ut nedan!

 

 

 

 

 

För att se på/skriva ut:

En skiss över spelplanerna, klicka här...

 

En skiss över hela området som används, klicka här...

Copyright ® 2015 klassbollen.nu / Nykvarns SK