You are viewing the results for Klassbollen 2019. View the current results for Klassbollen 2020 here.

Björkestaskolan ÅK 2 2D

Registration number: 10014
Registrator: Johan Salenius
Leader: Johan Salenius
In addition to the three Björkestaskolan teams, 1 other teams played in Årskurs 2.

Write a message to Björkestaskolan

Länstidningen JAKO JN El AB ICA Nykvarn Erik Lundqvist Reklam Alla Tiders Matlagare XL Bygg Släpvagnshuset