You are viewing the results for Klassbollen 2019. View the current results for Klassbollen 2020 here.

Björkestaskolan ÅK 4 Bästa 4B

Registration number: 10030
Registrator: Anders Binett
Leader: Anders Binett
In addition to the three Björkestaskolan teams, 2 other teams played in Årskurs 4.

Write a message to Björkestaskolan

Länstidningen JAKO JN El AB ICA Nykvarn Erik Lundqvist Reklam Alla Tiders Matlagare XL Bygg Släpvagnshuset